Inici

Diccionari biogràfic d´Estat Català - Tomàs Callau i Fermí Rubiralta (Coordinadors)

Diccionari biogràfic d´Estat Català - Tomàs Callau i Fermí Rubiralta (Coordinadors)
Imatge detall2 Imatge detall3 Imatge detall4
El llibre de 140 pàgines, està coordinat per Fermí Rubiralta, doctor en Ciències polítiques, especialista en la història de l’independentisme, i Tomàs Callau, coautor de, Marcel·lí Perelló, una vida perseverant per la independència (2016). El Diccionari ha estat editat per Exaequo, amb el suport de la Fundació Reeixida, Memorial Democràtic, Generalitat de Catalunya, i la Comissió 100 anys d’Estat Català.
El text recull de forma cronològica 100 biografies de militants d’EC, dels distints períodes històrics del partit, són redactats per 15 estudiosos de la història de l’independentisme. El sumari del llibre està format per aquests 11 capítols, Els fundadors, Els prohoms americans, La dictadura de Primo de Rivera, El Complot de Garraf, Prats de Molló, Període de la Generalitat Republicana, La Guerra dels Tres Anys, Militants morts als camp nazis, Resistència en la immediata postguerra, Franquisme, Els darrers anys.
Una de les aportacions més valuoses d’aquest estudi, són els seus annexos, resultat de la consulta als arxius, a les fonts primàries, que ens permeten tenir una visió més àmplia de l’estructura d’EC, des de la seva fundació el 8 de juliol del 1922, a la seu del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria (CADCI), venerable entitat representativa del mutualisme, l’associacionisme dels treballadors mercantils, els que eren coneguts com a saltataulells al llarg dels segles XIX, i bona part del XX, sector social format per nombrosos “separatistes”, que anirien a engruixir les organitzacions independentistes dels anys 1920 i 1930.
Preu: 15 € (IVA inclòs)
Compreu una samarreta independentista o un altre producte ©FreeCatalonia i ajudeu-nos a difondre el missatge!